آزمون ها

آزمون هاى روان شناسى يكى از روش هاى سنجش و شناخت بهتر روان و ذهن مى باشند . با توجه به پيچيدگى بعدهاى شخصيتى اين آزمون ها مى توانند مارا در جهت شناخت بهتر طرحواره هاى فردى و ميزان خشم ، عصبانيت ، افسردگى ، همسان سازى در ازدواج و غيره هدايت نمايند .

 ١- آزمون ها تخصصى و طبق استاندارد سازمان روانسنجى بوده و قابل ذكر است اين آزمون ها مورد تأييد تمامى كلينيك های روانشناسی کشور مى باشد.

 ٢- تحليل آزمون شما توسط روانشناسان عضو سازمان نظام  به صورت تلفنى انجام مى پذيرد 

*بعد از اتمام آزمون، جهت تعیین زمان مشاوره و تحليل آزمون خود به صورت تلفنی با شماره ى ٠٢١٢٦٧٠٩٩٠٥ تماس و داخلى ۴ را شماره گيرى نماييد .

برگزیده ها
آخرین پادکست