نام آزمون : سنخ نمای مایر -بریگز (MBTI)

روش سنخ نمای –بریگز (تیپ های مایر-بریگز) رفتارها و منش ,طرز فکر و مسیر حرکت ما را آشکار نموده و راه خروج از درگیری ها و سردرگمی ها را هم به ما نشان می دهد تا بتوانیم به کمک آن , مسیر زندگی مان را با موفقیت بیشتری طی کنیم .
این آزمون دارای پاسخ های درست یا نادرست نیست , پاسخ های شما بیانگر چگونگی نگاه شما به محیط و چگونگی تصمیم گیری شماست , درک شما از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران , شما را در شناسایی توانمندی هایتان یاری می کند . این درک و فهم به شما بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برید و در آن موفق هستید و چگونگی ارتباط شما با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند , بدست می دهد .
                  در این آزمون ...
                                                        معمولا کدام پاسخ به احساس یا عمل شما نزدیک تر است ؟


تعداد سوالات : 88 سوال

 

توصیه و سخن آخر  : لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید. 
کاربر گرامی لطفا پس از فرایند پرداخت آزمون به همین صفحه مراجعه کرده و روی انجام آزمون کلیک نمایید.