نام آزمون : مقایسه شخصیت 16 عاملی کتل (16pf)

    Cattells 16 Personalitu Factors Tes t


آزمونی که در پیش رو دارید .پرسشنامه مقیاس شخصیت 16 عامل کتل می باشد.به نظر ریموند کتل ؛شانزده صفت عمقی یا اساسی وجود دارد که قطعه های ساختمانی شخصیت را تشکیل می دهند.

این صفت ها به دو شکل قطبی هستند . بنابراین نمره کم در مورد هر یک عامل خاص ؛ مشخص کننده وجود بعضی ویژگیهاست .درست همان طور که یک نمره زیاد مشخص کننده ویژگی های دیگری است .

در این پرسشنامه در مورد علایق شما و اینکه درباره چیزهای مختلف چگونه فکر می کنید سوالاتی شده است.در اکثر موارد صحیح یا غلط بودن پاسخ ها مورد بحث نیست چرا که هر کسی عقیده و نظر مخصوص خود را دارد.تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که پاسخی را که در مورد شما صدق می کند انتخاب کنید.سعی کنیدتا حد امکان کمتر از پاسخ های با تردید استفاده نمایید.


 
تعداد سوالات : 187 سوال

 

توصیه و سخن آخر  : لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

کاربر گرامی لطفا پس از فرایند پرداخت آزمون به همین صفحه مراجعه کرده و روی انجام آزمون کلیک نمایید.