نام آزمون :پرسشنامه شخصیتی نئو (Neo PI-R) (فرم بلند :240 سوالی )

نظریه پنج عاملی شخصیت از سوی دو روان شناس به نام های کاستا و مک کری در اواخر دهه 80 میلادی ارائه  شد و در اوایل دهه 90 مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت .

آزمون شخصیتی نئو(فرم تجدید نظر شده ) یکی از آزمون های جامعی است که پنج جنبه اصلی شخصیت (بی ثباتی هیجانی , برون گرایی , بازبودن به تجربه ها , توافق و وجدانی بودن )

 و ویژگی های مرتبط با این جنبه ها (30 ویژگی ) را می سنجد .

در این آزمون , پاسخ درست یا غلط وجود ندارد . برای پاسخ به سوالات , نیازی به تخصص یا دانش خاصی وجود ندارد . 

پاسخ های شما بیانگر عواطف , احساسات و رفتارهای عادی و معمول شما خواهد بود .

کافی است خودتان را صادقانه توصیف کنید .


تعداد سوالات : 240 سوال

 

توصیه و سخن آخر  : لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

کاربر گرامی لطفا پس از فرایند پرداخت آزمون به همین صفحه مراجعه کرده و روی انجام آزمون کلیک نمایید.