نام آزمون : پرسش نامه عزت نفس 

Cooper Smith Self-Esteem Inventory


فرم تجدید نظر شده پرسش نامه کوپر اسمیت  (SEI) 

 

آزمونی که در پیش رو دارید ,فرم تجدید نظر شده پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت می باشد . مقیاس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای شخصی (عمومی ), اجتماعی ,خانوادگی ,شغلی / تحصیلی (آموزشگاهی) فراهم آمده است .

عزت نفس با توانایی سازگاری همراه است . کسانی که عزت نفس بالایی دارند , بهتر می توانند با موقعیت های مختلف سازگار شوند.به عبارت دیگر , افراد با درجه عزت نفس بالا , در مقایسه افراد با عزت نفس پایین در موقعیت های مختلف ,کمتر اضطراب دارند ,کمتر افسرده ,هیجانی و پرخاشگر می شوند .

این پرسش نامه حاوی 58 سوال است که احساسات ,عقاید  یا واکنش های فرد را توصیف می نماید . هر یک از جملات این آزمون را باد قت بخوانید و ببینید کدام گزینه در مورد شما بیشتر صادق است . 


تعداد سوالات :58  سوال

 

توصیه و سخن آخر  : لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

کاربر گرامی لطفا پس از فرایند پرداخت آزمون به همین صفحه مراجعه کرده و روی انجام آزمون کلیک نمایید.