افزایش امید به زندگی و کاهش  بیماری در نتیجه...
1 مرداد ,1397 - 10:00

افزایش امید به زندگی و کاهش بیماری در نتیجه...

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به اثرات افزایش اعتقادات دینی و معنویت گفت: افزایش هفت سال...
مدیریت هیجان مهمترین راه جلوگیری از ناامیدی در...
13 تیر ,1397 - 8:00

حبیبی‌پور در گفتگو با «سلیم» مطرح کرد

مدیریت هیجان مهمترین راه جلوگیری از ناامیدی در...

یک کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره گفت: مهارت مدیریت هیجان، مهارت مسئولیت پذیری،...
افزایش سن امید به زندگی در ایرانیان
10 بهمن ,1396 - 16:30

افزایش سن امید به زندگی در ایرانیان

سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: سن امید به زندگی ایرانیان در زنان به 78.4 و در...
آرزو درمانی ؛ راهی برای امید در جدال مرگ و زندگی
4 بهمن ,1396 - 23:30

آرزو درمانی ؛ راهی برای امید در جدال مرگ و زندگی

تزریق امید با جامه عمل پوشاندن به آرزوی کودکانی که در شمارش معکوس روزهای زندگی، برچسب پایان به...
RSS
برگزیده ها
آخرین عکس نوشته ها
آخرین پادکست