اثرات با هم شام خوردن در خانواده
17 دی ,1396 - 23:30

اثرات با هم شام خوردن در خانواده

مشغله های امروزی دیگر فرصت جمع شدن دور یک میز را هم از آدم ها گرفته است. پدر و مادر سخت مشغول...
یک دقیقه بیشتر قدر داشتن همدیگر را بدانیم
30 آذر ,1396 - 20:00

شب یلدا؛

یک دقیقه بیشتر قدر داشتن همدیگر را بدانیم

تنها دقیقه ای شبی را به بلندترین شب سال مبدل میسازد یا به تعبیری دیگر دقیقه ای به شبی منزلت یلدا...
RSS
برگزیده ها
آخرین عکس نوشته ها
آخرین پادکست