خودگویی منفی چیست و چه تاثیراتی دارد؟
12 مهر ,1397 - 15:00

خودگویی منفی چیست و چه تاثیراتی دارد؟

چطور صدای منفی درونی را به حداقلِ ممکن برسانیم؟
از خود شخصیت منفی نسازیم
5 آذر ,1396 - 6:30

از خود شخصیت منفی نسازیم

جمله های منفی باعث پیدا کردن ذهنیت منفی و این ذهنیت روی کارتان هم اثر منفی می گذارد‎.
RSS
برگزیده ها
آخرین عکس نوشته ها
آخرین پادکست