اختلاف دیدگاه‌های تربیتی والدین اصلی‌ترین مشکل در...
9 مرداد ,1397 - 12:00

هاشمی در گفتگو با «سلیم» مطرح کرد

اختلاف دیدگاه‌های تربیتی والدین اصلی‌ترین مشکل در...

یک  روانشناس و مشاور گفت:  مشکل امروز در تربیت فرزند اختلاف دیدگاه‌های...
مدیریت هیجان مهمترین راه جلوگیری از ناامیدی در...
13 تیر ,1397 - 8:00

حبیبی‌پور در گفتگو با «سلیم» مطرح کرد

مدیریت هیجان مهمترین راه جلوگیری از ناامیدی در...

یک کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره گفت: مهارت مدیریت هیجان، مهارت مسئولیت پذیری،...
RSS
برگزیده ها
آخرین عکس نوشته ها
آخرین پادکست