خشنودی شغلی برای کسانی که شخصیت پویا دارند
23 اردیبهشت ,1397 - 17:00

خشنودی شغلی برای کسانی که شخصیت پویا دارند

نتایج پژوهش محققان دانشگاهی نشان داد؛

براساس نتایج پژوهشی که توسط محققین کشورمان انجام شده است، داشتن شخصیتی پویا و ایجاد شبکۀ ارتباطی...
چگونه کارمند موفق و خوشبختی باشیم؟
15 بهمن ,1396 - 17:30

چگونه کارمند موفق و خوشبختی باشیم؟

در عالم کارمندی ترفندهایی وجود دارد که هرکدامشان می توانند عادت های روزانه ای باشند تا در ساعات...
RSS
آخرین عکس نوشته ها
آخرین پادکست
آخرین ویدیو کلیپ